در این قسمت به چند حدیث از پیامبر عظیم الشأن اسلام می پردازیم:

حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله):

1. الصَّلاة مِعرَاجُ المُؤمِن
نماز، معراج مؤمن است.

كشف الاسرار، ج 2، ص 676 

2. الصَّلاة نُورُ المُؤمِن
نماز نور مؤمن است.

نهج الفصاحه، ص 396
3. 
عَلَمُ الایمَان الصَّلاة
علامت و نشانه ایمان نمازاست.

شهاب الاخبار، ص 59
4. 
الصَّلاة عِمَادُ دِینُكُم
نماز، پایه و ستون دین شماست.

میزان الحكمه، ج 5، ص 370

5عَلَمُ الاسلامِ الصَّلاة
نماز، پرچم اسلام است.

كنز العمال ، ج 7، ص 279 حدیث 1887
6. 
اِنَّ الصَّلاة قُربانُ المُؤمِن
همانانماز خواندن وسیله نزدیكی مؤمن به خداست.

كنز العمال ، حدیث 18907

7. موضِعِ الصَّلاة مِنَ الدِّین كَموضِعِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَد
جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است.

كنز العمال، ج 7، حدیث 18972

8. الصَّلاة مِفتَاحُ الجَّنَّه
نماز كلید بهشت است.

نهج الفصاحه، حدیث 1588
9. 
قُرَّهُ عَینِی فِی الصَّلاة
روشنی چشم من در نماز است.

نهج الفصاحه، ص ،283 حدیث1343

10. مَن حَافَظَ عَلَی الجَمَاعَه حِیثُمَا كَانَ مَرَّ عَلَی الصِّراطِ كَالبَرقِ الخَاطِفِ اللّامِع فِی أوَّلِ زُمرهِ مَعَ السّابِقِین
كسی كه محافظت و مداومت بر نماز جماعت كند، مانند برق سریع و درخشان همراه نخستین گروه بهشتیان از روی صراط می گذرد.

ثواب الاعمال، ص 343

11. إنَّ الله وَعَدَ أن یَدخُلَ الجَّنَّه ثَلاثَه نُفُورٍ بِغَیرحِسابٍ و یَشفَعُ كُلَّ واحِدٍ مِنهُم فِی ثَمانِینٍ الفاً، المُؤذِّن و الامام، و رَجُل یَتَوَضَّا ثُمَّ یَدخُل المَسجِد فَیُصَلِّی فِی الجَماعَه
همانا خداوند به سه گروه وعده داد، بدون حساب وارد بهشت شوند، و هر یك از این سه گروه (روز قیامت) می توانند هشتاد هزار نفر راشفاعت كنند وآن ها عبارتند از: 1- مؤذن 2- امام جماعت 3- كسی كه وضو بگیرد، سپس داخل مسجد شود و نماز را به جماعت به جا آورد.

مستدرك الوسائل، ج 1، ص 488

12. التَّكبِیرهَ الأولی مَعَ الامامِ خَیرٌ مِنَ الدُّنیا وَ مَا فِیهَا
تكبیر اول را با امام جماعت گفتن بهتر است از دنیا و آنچه در آن است.

مستدرك الوسائل، ج 1، ص 488

13. إنَّ الله یَستَحیِیَ مِن عَبدِهِ إذا صَلَّی فِی جَماعَهٍ ثُمَّ سَألَهُ حَاجَهً أن یَنصَرف حَتّی یَقضِیهَا
زمانی كه بنده ای  نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او حیاء می كند، و هنگامی  كه از او طلب حاجت كرد، منصرف نشود، مگراین كه حاجتش را برآورد.

بحار الانوار، ج 88 ص 4
14. 
مَن حَافَظَ عَلی الصَّفِ الاَوَّل وَ التَّكبِیرَهِ الأولی لایُؤذِی مُسلِماً، أعطَاهُ الله مِن الاجرِ مَا یُعطِی المُؤذِّنُون فِی الدُّنیا و الآخِره
كسی كه محافظت و مداومت بر صف اول و تكبیر اول نماید، و مسلمانی را اذیت نكند، خداوند به او اجری معادل اجری كه مؤذنین در دنیا و آخرت دریافت می كند، عطاخواهد كرد.

وسائل الشیعه ، ج 5، ص 387

15. ألا أنَّ الصَّلاهَ مَأدَبَهُ الله فِی الارضِ قَد هَنَأهَا لِاَهلِ رَحمَتِه فِی كُلِّ یَومٍ خَمسَ مَرّات
آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است كه خداوند آن را روزی  پنج  بار برای اهل رحمتش (افراد شایسته رحمت) گوارا نموده است.

مستدرك الوسایل ، ج 1، ص 170

16. الصَّلاهُ رَأسُ الاسلامِ
نماز (به منزله) رأس اسلام است.

بحار الانوار، ج ,17 ص 127میزان الحكمه، ج 5، ص 367

17. اَوَّلَ مَا یَسألُونَ عَنهُ الصَّلواتِ الخَمسِ
اولین چیزی كه از انسان ها سؤال می شود، نمازهای پنج گانه است.

كنز العمّال، ج 7، حدیث 18859

 18. الصَّلاهُ نورٌ
نماز، روشنی است.

میزان الحكمه، ج10 ص 234

19. إنَّ أحَبَّ الأعمالِ إلَی الله - عَزَّوجلّ-  الصَّلاهُ و البِرُّ و الجَهادِ
همانا، محبوب ترین اعمال در نزد خداوند: نماز، نیكی كردن و جهاد در راه خداست.

وسائل الشیعه، ج 3، ص 27
20. 
صَلاهُ الرَّجُلِ تَطَوُعاً حَیثُ لایَراهُ النّاس تَعدِلُ صَلاتُهُ عَلی أعیُنِ النّاسِ خَمساً و عَشرِین
نماز مرد كه داوطلبانه و مستحبی درجایی كه مردم او را نبینند به جا آورد، برابر بیست و پنج نماز است كه در برابرچشم مردم انجام دهد.

نهج الفصاحه ص 391
21. 
بِالصَّلاهِ یَبلُغُ العَبد إلَی الدَّرَجَهِ العُلیاءِ لأنَّ الصَّلاهَ تَسبِیحٌ و تَهلِیلٌ و تَحمِیدٌ و تَكبِیرٌ و تَمجِیدٌ و تَقدِیسٌ و قُولٌ و دَعوهٌ
به وسیله نماز بنده به درجه عالی و مقام والا می رسد، زیرا نماز تسبیح و تهلیل و تحمید وتكبیر و تمجید و تقدیس الهی است ، نماز قول حق و دعوت به سوی حق می باشد.

بحار الانوار، ج 82 ص 232 جامع احادیث الشیعه، ج4، ص 22
22. 
نَومٌ عَلَی عِلمٍ خَیرٌ مِن صَلاهٍ عَلَی جَهلٍ
خواب باعلم بهتر از نماز با جهل است.

نهج الفصاحه، ص 633
23. 
الصَّلاهُ أُنس فِی قَبرِه و فَراشٌ تَحتَ جَنبِه و جَوابٌ لِمُنكَرٍ و نَكِیر
نماز مونس (نمازگزار) در قبر، فرش نیكو در زیرش، و پاسخ نمازگزار برای نكیر و منكر می باشد.

بحار الانوار، ج 82 ص 232
24. 
الصَّلاهُ زَادَ لِلمُؤمِنِ مِنَ الدُّنیا إلَی الأخِره
نماز زاد و توشه مؤمن در دنیا برای آخرت می باشد.

بحار الانوار، ج82 ص 232

25.  الصَّلاهُ إجابةٌ لِلدُّعاءِ و قَبُولٌ لِلأعمَال
نمازموجب اجابت دعا و قبولی اعمال است.

بحار الانوار، ج 82 ص 1
26. 
الصَّلاهُ سلاحٌ عَلَی الكَافر
نماز سلاح مؤمن علیه كافراست.

بحار الانوار، ج ,82 ص 56و 231

27. مَثَلُ الصَّلاهُ الخَمسِ كَمِثلِ نَهرٍ جارٍ، عذب عَلی بَابِ أحدُكُم یَغتَسِلُ فِیه كُلَّ یَومٍ خَمسَ مَرّاتٍ فَما یَبقَی ذالِك مِنَ الدَّنَس
نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند كه بر در خانه هایتان روان است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو می دهید، و دیگر هیچ پلیدی باقی نمی ماند.

كنز العمال، ج 7، ص 291 حدیث 18931

28. الصَّلاهُ تَسوَدُّ وَجه الشَّیطان
نماز چهره شیطان را سیاه می كند.

نهج الفصاحه، ص 396

29.  لاصَلوهَ لِمَن لایُطِعِ الصَّلاه، و طَاعَهُ الصَّلاهُ أن تَنهَی عَنِ الفَحشاء و المُنكر
كسی كه مطیع نماز نباشد، نمازش كامل نیست و اطاعت از نماز همان دوری از فحشاء و منكر است.

بحار الانوار، ج82 ص 198

30قَال الله تَعالَی: إفتَرضتَ عَلَی أُمَّتِكَ خَمسَ صَلواتٍ و عَهدتُ عِندِی عَهداً إنَّهُ مَن حَافَظَ عَلیهِنَّ لِوَقتِهِنَّ أدخَلتَه الجَنَّهَ و مَن لَم یُحافِظ عَلیهِنَّ فَلا عَهدَ لَهُ عِندِی
خداوند متعال فرمود: نمازهای پنج گانه را بر امت توواجب كردم و با خود پیمان بستم كه هر كس مراقب آن نمازها و وقت آنها باشد، او را به بهشت داخل نمایم، و كسی كه مراقب آنها نباشد، من تعهدی نسبت به او ندارم.

كنز العمال، ج 7، ص279 حدیث 18872

31. یَا أباذر! مَادُمتَ فِی الصَّلاهِ فِإنَّكَ تَقرَعُ بَابُ المُلكِ الجَبَّار و مَن یَكثُر قَرعَ بابِ المُلك فَإنَّه یَفتَح لَه
ای ابوذر! تاهنگامی  كه در نماز هستی درب خانه ملك جبار را می كوبی ، و هر كس درب خانه ملك را بسیار بكوبد، به رویش باز می شود.

بحار الانوار، ج ,77 ص80 میزان الحكمة، ج 5، ص 377

32.  لایَزالُ الشَّیطان یَرعَبُ مِن بَنِی آدَمَ حَافَظ عَلَی الصَّلَواتِ الخَمسِ فَإذا ضَیَّعَهُنَّ تَجرَءُ عَلَیه و أوقَعَهُ فِی العَظائِم
تا وقتی كه فرزندان آدم، نمازش را به دقت و با شرایط و آداب می خواند، شیطان پیوسته از او در وحشت و هراس است؛ پس اگر نماز را ضایع نموده (و در وقت مقرر آن به جا نیاورد)، شیطان بر او چیره می شود و او را در گناهان كبیره انداخته و وی را گرفتار می كند.

بحار الانوار، ج82 ص 202

33. لَوكَانَ عَلی بَابِ دارِ أحَدُكُم نَهرُ و اغتَسَلَ فِی كُلِّ یَومٍ مِنهُ خَمسَ مَرّات أكَانَ یَبقی فِی جَسَدهِ مِن الدّرنِ شَیءٌ؟ قُلتُ: لا. قَالَ: فَإنَّ مِثلَ الصَّلاةِ كَمِثلِ النَّهر الجَارِی كُلَّما صَلّی صَلاة كَفَرَت مَا بَینَهُما مِنَ الذُّنُوبِ
اگر در كنار خانه شما نهری باشد و در روز پنج نوبت خود را در آن شست و شو دهید، آیا در بدن شما چیزی از آلودگی ها می ماند؟ هرگز! (انسان از آلودگی پاك می شود) نماز نیز مثل نهر جاری و روانی است كه هرگاه بر پا می شود گناهان را می شوید و از بین می برد.

وسائل الشیعه، ج 2، ص 7

34.  قُم فَصَلِّ فإنَّ فِی الصَّلاهِ شِفاء
بر خیز و نماز به جا آور! پس همانا در نماز شفا است.

جامع احادیث الشیعه، ج 4، ص 28

35. الصَّلاة كَفّارَةُ الخَطایا ثُمَّ قَرَأَ: " إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ"

نماز كفاره گناهان می باشد. سپس آن حضرت این آیه را خواند كه :"حسنات سیئات را از بین می برد".

تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 1، ص 248

36. نَوِّرُوا مَنازِلَكُم بِالصَّلاة و قَرائَةِ القُران
به خانه هایتان با خواندن نماز، و قرائت قرآن، نورانیت ببخشید.

كنز العمال، ج 15، ص 392، حدیث 41518
37. 
مَا مِن صَلاةٍ یحضََر وَقتَها إلّا نَادی مَلَكٌ بَینَ یَدَیِ النّاسِ: أیُّها النّاس! قُومُوا إلی نِیرانِكُم الَّتِی أوقَدتُمُوها عَلی ظُهُورِكُم فَاطفَئُوها بِصَلاتِكُم
هیچ نمازی نیست مگر این كه چون وقت آن فرا می رسد فرشته ای درپیش روی مردمان ندا می كند: ای مردم! برخیزید به سوی آتشی كه بر پشت خودافروخته اید، تا آن را با نماز خویش خاموش كنید.

محجة البیضاء، ج 1، ص 339
38. 
إنَّ الصَّلاة تَأتِی إلَی المَیِّتِ فِی قَبرِه بِصُورَةِ شَخصٍ أنوَرِ اللَّونِ یُونِسُه فِی قَبرِه و یَدفَع عَنهُ أهوالَ البَرزَخ
نماز به صورت انسانی سفید چهره وارد قبر میت شده و با او انس می گیرد و وحشتهای برزخ را از اوبرطرف می كند.

لآلی الاخبار، ج 4، ص 1، الحكم الزاهره، ص 283

39. إذا أقامَ العَبدُ المُؤمِن فِی صَلاتِه نَظَرَالله - عزَّ و جلّ - إلَیه
وقتی بنده مؤمن به نماز می ایستد، خداوند سبحان به او نظر می كند.

وسائل الشیعه، ج 3، ص 21

40. كَانَ رسُول الله (صلی الله علیه و اله) یَمسَحُ مَناكِبَنا فِی الصَّلاة و یَقُول: إستَوُوا و لاتَختَلِفُوا فَتَختَلِفَ قُلُوبُكم
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) شانه های نمازگزاران را در نماز جماعت می گرفت و منظم می كرد، و می فرمود: مساوی و منظم باشید، نامنظم و جدا از هم نباشید كه قلب های شما از یكدیگر جدا می شود.

جامع احادیث الشیعه، ج 6 ، ص